UWAGA! Zamknięte Biura Obsługi Klienta – sytuacja epidemiczna w kraju

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz obowiązujące rekomendacje Rządu, dotyczące ograniczenia kontaktów bezpośrednich z innymi osobami informujemy, że Biura Obsługi Klientów Operatora – Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Partnerów MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A., będą zamknięte dla klientów do dnia 30 czerwca br. W związku z tym, zawiesza się osobiste składanie przez Przedsiębiorców lub ich Pełnomocników dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej. Wprowadza się zasadę składania dokumentów poprzez przesyłanie ich drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów). Jedynie w przypadku braku możliwości zastosowania drogi elektronicznej dopuszcza się wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do projektu §2 pkt 11 „Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora”.

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Operator informuje, że dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być złożone w plikach umożliwiających swobodne dostarczenie ich na serwer odbiorcy oraz muszą być zabezpieczone hasłem, a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. Kontakt poprzez Infolinię będzie też sposobem na upewnienie się, że dokumenty zgłoszeniowe rzeczywiście dotarły do Operatora.

Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast