WAŻNY KOMUNIKAT DLA FIRM SZKOLENIOWYCH REALIZUJĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE.

W związku z zapisami, które wejdą w życie dnia 1 stycznia 2020 r., dotyczącymi elektronicznego jednolitego wykazu podatników VAT Ministerstwa Finansów, zwanego „Białą Listą” – Operator PSF informuje, że będzie weryfikować numer rachunku bankowego firmy szkoleniowej będącej czynnym podatnikiem VAT na jaki dokonuje płatności pod względem jego ujawnienia w rejestrze, odpowiednio to dokumentując.

Kontrola numeru rachunku bankowego przez Operatora PSF dotyczyć będzie wszystkich płatności dla firm szkoleniowych o wartości minimalnej 15 000 zł brutto. Należy mieć na uwadze, że będzie obowiązywała sankcja wskazana w ustawie o VAT za dokonywanie płatności na rachunek spoza wykazu białej listy podatników. Polega ona m.in. na wyłączeniu możliwości rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów. W przypadku ustalenia, że wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy nie znajduje się w rejestrze, Operator PSF dokona zapłaty z jednoczesnym zawiadomieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla firmy szkoleniowej o dokonaniu płatności na rachunek nie znajdujący się rejestrze.

Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast