Zmiany w Opisie PSF

Aktualizacji uległ Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim (Opis PSF). Zmiany weszły w życie dn. 28.08.2019 r.

Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast